Chính sách bảo mật

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng

Aroma chỉ sử dụng các thông tin của khách hàng với mục đích:

* Thực hiện trao đổi khi có giao dịch mua hàng online

* Cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mãi và sự kiện của  Aroma

* Chăm sóc khách hàng

Tuyệt đối sẽ không được mua bán hay chuyển giao cho bên thứ 3.