Chính sách đại lý

❤CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ

 

⭐Đối với sách:

 

Đại lý Có mức nhập hàng mỗi lần tối thiểu từ 5.000.000đ trở lên.

 

Thanh toán trả ngay khi đặt hàng 50% giá trị đơn hàng (chuyển khoản)

 

Chính sách chiết khấu:Giá bìa/đơn hàng (đồng)

– Từ 5.000.000 :  chiết khấu 30%

(riêng Kim đồng & Quảng Văn chiết khấu 25% giá bìa)

 

⭐ Đối với học liệu:

 

Đại lý Có mức nhập hàng mỗi lần tối thiểu từ 10 bộ trở lên.

 

Thanh toán trả ngay khi đặt hàng 50% giá trị đơn hàng (chuyển khoản)

 

⭐ Đối với loa tắm ngôn ngữ:

 

Đại lý Có mức nhập hàng mỗi lần tối thiểu từ 10 loa trở lên.

 

Thanh toán trả ngay khi đặt hàng 50% giá trị đơn hàng (chuyển khoản)

 

⭐Đối với đồ chơi:

 

Đồ chơi được chiết khấu sỉ khi đi kèm với các sản phẩm trên